submit


Ubusazi na? Zonke zethu isichazi-magama ingaba elathisa kabini, okuthetha ukuba uyakwazi ukujonga phezulu amazwi kuzo zombini iilwimi ngexesha elinye. Ubusazi na? Zonke zethu isichazi-magama ingaba elathisa kabini, okuthetha ukuba uyakwazi ukujonga phezulu amazwi kuzo zombini iilwimi ngexesha elinye. Ezi izivakalisi kuza ezivela kwimithombo yangaphandle kwaye akavumelekanga ukuba ibe ichanekile.

About